VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa”- NATCON.

W dniach 24-26 czerwca 2014 roku w Centrum Wystawienniczo - Kongresowym AMBEREXPO w Gdańsku zorganizowana została VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa”- NATCON.

Po raz pierwszy NATCON 2014 zorganizowany został razem z 13. Bałtyckimi Targami Militarnymi BALT MILITARY EXPO 2014. Targi i konferencja zorganizowały wspólnie trzy instytucje: Akademia Marynarki Wojennej, OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. i Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. Celem Konferencji i Targów była budowa międzynarodowej platformy wymiany wiedzy między przyszłymi użytkownikami, przemysłem i instytucjami naukowo – badawczymi krajów nadbałtyckich.

Priorytetową tematyką konferencji były rozwiązania z obszaru wojskowej techniki morskiej oraz bezpieczeństwa na morzu i ratownictwa morskiego. Podczas X Sesji - Eksploatacja Techniki Morskiej, Systemy symulacyjne i trenażery referat na temat "Innowacyjne rozwiązania trenażera morskiego zestawu rakietowo - artyleryjskiego dla Marynarki Wojennej RP" (współautorzy referatu z AMW - J.W. Kobierski, M. Chmieliński, współautorzy referatu z Arex Sp. z o. o. - K. Bielawski, D.Szagała) zaprezentował inż. Dariusz Szagała. 

Natomiast na stoisku targowym Akademii Marynarki Wojennej podczas BALT MILITARY EXPO 2014 prezentowana była prezentacja multimedialna możliwości prowadzenia szkolenia na bazie trenażera ZU-23-2MR. Zaprezentowane innowacyjne rozwiązania trenażera morskiego zestawu rakietowo – artyleryjskiego ZU-23-2MR wzbudzały duże zainteresowanie zarówno wśród oficjalnych delegacji, jak i gości odwiedzających stoisko targowe AMW.