VIII Konferencja Naukowa Kierowanie Ogniem Systemów Obrony Powietrznej (Przeciwlotniczej)

W dniach 13-16 maja 2014 roku w Ustce odbyła się VIII Konferencja Naukowa Kierowanie Ogniem Systemów Obrony Powietrznej (Przeciwlotniczej), której organizatorem był Instytut Uzbrojenia Okrętowego i Informatyki Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Konferencję, której jedna z sesji miała miejsce na poligonie, zorganizowano przy czynnym współudziale i zaangażowaniu Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce oraz Centralnym Poligonem Sił Powietrznych w Ustce. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego konferencji był kmdr por. dr inż. Stanisław Milewski z AMW. W konferencji uczestniczył i jej honorowym gościem był dowódca Centrum Operacji Morskich – Komponentu Morskiego wiceadmirał dr Stanisław Zarychta."

Celem konferencji było przedstawienie doświadczeń oraz próba wypracowania kierunków i metod dojścia do efektywnego procesu kierowania ogniem systemów OP (OPL) według procedur stosowanych w RSZ RP. 

Na spotkaniu poruszano między innymi tematy dotyczące współpracy oraz doświadczeń polskiego przemysłu obronnego i ośrodków badawczo-rozwojowych w modernizacji SZ RP, omawiano standaryzację rozwiązań sprzętowo-programowych w ramach systemów zintegrowanych oraz zaprezentowano doświadczenia w badaniach nad systemami kierowania ogniem. W czasie konferencji przedstawiono także kwestie bezpieczeństwa rodzajów wojsk podczas realizacji zadań rozpoznawczo-ogniowych, a także aspekty nawigacji w realizacji zadań rozpoznawczo-ogniowych lądowych, morskich i powietrznych.

Jednym ze współautorów bardzo ciekawego referatu "Nowoczesne rozwiązania urządzenia szkolno-treningowego 23mm morskiego zestawu rakietowo-artyleryjskiego" był mgr inż. Dariusz Szagała - z-ca kierownika pracowni układów elektronicznych Zakładu Automatyki i Urządzeń Pomiarowych Arex Sp. z o.o. Referat dotyczył nowoczesnego urządzenia szkolno-treningowego przeznaczonego do kształcenia i szkolenia w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Trenażer ZU-23-2MR został opracowany przez Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych z Gdyni wspólnie z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni, jako projekt rozwojowy – demonstrator technologii wykonany na 9-poziomie technologicznym. W prezentowanym 23 mm urządzeniu szkolno-treningowym zastosowano innowacyjne rozwiązania w zakresie realizacji zadań ogniowych na morzu w warunkach laboratoryjnych. Trenażer ZU-23-2MR jest przykładem skutecznej współpracy w ramach konsorcjum naukowo-przemysłowego tj. Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni i Zakładu Automatyki i Urządzeń Pomiarowych Arex Sp. z o.o. z Gdyni oraz wpływu tej działalności na bardziej efektywną współpracę nauki z przemysłem.

Ponadto problematyka konferencji obejmowała również obszary zagadnień dotyczące kierunków rozwoju i rozwiązania modernizacyjne systemów kierowania ogniem oraz szkolenia wojsk z wykorzystaniem symulatorów i trenażerów uzbrojenia.

Wzmocnienie parasola ochronnego nad Polską, poprzez odnowę naszego potencjału przeciwlotniczego to odpowiedź na obecne zagrożenia. Wyposażenie RSZ RP w środki obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej to priorytet dla polskich sił zbrojnych. Chcąc chronić polskie interesy konieczna jest budowa własnych zdolności przeciwrakietowych.